.224 Valkyrie - Manufacturer Loading Data

Bullet
Type
Primer Case Trim
Length
C.O.L. Grains Vel. Press. Diam. Source
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  Benchmark
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  25.2 gr  3,223 40,700  0.224" Hodgdon
Max: 27.1 gr 3,500 52,900
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  28.0 gr  3,152 39,000  0.224" Hodgdon
Max: 30.3 gr 3,419 50,000
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  28.8 gr  3,285 40,800  0.224" Hodgdon
C 
Max: 31.1 gr 3,533 49,900
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  H335
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  25.9 gr  3,213 41,900  0.224" Hodgdon
Max: 28.2 gr 3,480 53,400
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  H4895
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  25.2 gr  3,190 39,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.3 gr 3,489 51,700
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  26.2 gr  3,092 38,300  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.2 gr 3,359 48,800
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  25.7 gr  3,165 38,000  0.224" Hodgdon
Max: 27.9 gr 3,511 53,000
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  25.7 gr  3,054 40,300  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.8 gr 3,305 49,800
    50 gr  BK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.110" Starting:  25.5 gr  3,074 38,400  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.7 gr 3,379 51,200
    53 gr  V-Max
(HDY)
 REM 7½  N133
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.205" Starting:  22.8 gr  3,022    0.225" Vihtavuori
Max: 24.7 gr 3,228  
    53 gr  V-Max
(HDY)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.205" Starting:  23.9 gr  3,061    0.225" Vihtavuori
Max: 25.9 gr 3,281  
    53 gr  V-Max
(HDY)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.205" Starting:  25.8 gr  3,100    0.225" Vihtavuori
Max: 27.9 gr 3,317  
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  Benchmark
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  24.1 gr  3,084 42,800  0.224" Hodgdon
Max: 26.2 gr 3,295 53,600
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  27.4 gr  3,069 40,700  0.224" Hodgdon
Max: 29.8 gr 3,327 53,400
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  28.1 gr  3,169 40,600  0.224" Hodgdon
C 
Max: 30.5 gr 3,459 53,800
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  H335
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  25.0 gr  3,059 44,400  0.224" Hodgdon
Max: 27.2 gr 3,287 53,800
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  H4895
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  24.9 gr  3,129 42,300  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.1 gr 3,374 53,700
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  25.7 gr  3,069 41,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.0 gr 3,324 52,500
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  25.1 gr  3,116 41,700  0.224" Hodgdon
Max: 27.3 gr 3,363 53,100
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  25.5 gr  3,021 42,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.8 gr 3,268 52,700
    55 gr  BT
(NOS)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  25.4 gr  3,048 41,900  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.7 gr 3,324 53,600
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  2000-MR
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  28.4 gr        Alliant Powder
Max: 31.5 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  2000-MR
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  28.4 gr        Alliant Powder
Max: 31.5 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  2000-MR
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  28.4 gr        Alliant Powder
Max: 31.5 gr 3,395  
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  AR-Comp
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  23.8 gr        Alliant Powder
Max: 26.4 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  AR-Comp
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  23.8 gr        Alliant Powder
Max: 26.4 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  AR-Comp
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  23.8 gr        Alliant Powder
Max: 26.4 gr 3,229  
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  Reloder 15
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  25.7 gr        Alliant Powder
Max: 28.6 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  Reloder 15
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  25.7 gr        Alliant Powder
Max: 28.6 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  Reloder 15
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  25.7 gr        Alliant Powder
Max: 28.6 gr 3,252  
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  Varmint
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  25.4 gr        Alliant Powder
Max: 28.2 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  Varmint
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  25.4 gr        Alliant Powder
Max: 28.2 gr    
    60 gr   BALLISTIC TIP
(NOS)
 FED 205m  Varmint
(Alliant Powder)
 FED     2.170" Starting:  25.4 gr        Alliant Powder
Max: 28.2 gr 3,278  
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  Benchmark
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  22.5 gr  2,897 44,600  0.224" Hodgdon
Max: 24.5 gr 3,098 53,700
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  26.0 gr  2,926 43,100  0.224" Hodgdon
Max: 28.3 gr 3,166 53,700
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  26.0 gr  2,951 39,800  0.224" Hodgdon
Max: 29.2 gr 3,285 53,500
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  H335
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  22.5 gr  2,810 44,900  0.224" Hodgdon
Max: 24.4 gr 3,014 53,700
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  H414
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  26.8 gr  2,836 40,400  0.224" Hodgdon
C 
Max: 29.6 gr 3,117 52,500
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  H4895
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  22.8 gr  2,875 42,500  0.224" Hodgdon
Max: 24.8 gr 3,100 53,100
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  24.1 gr  2,886 43,400  0.224" Hodgdon
Max: 26.2 gr 3,108 53,800
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  22.7 gr  2,873 42,100  0.224" Hodgdon
Max: 24.7 gr 3,102 53,500
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  IMR 4064
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  23.9 gr  2,845 43,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 26.0 gr 3,083 53,300
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  24.6 gr  2,884 45,400  0.224" Hodgdon
C 
Max: 26.7 gr 3,093 53,400
    62 gr  SCIR
(Swift)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.180" Starting:  23.5 gr  2,820 41,300  0.224" Hodgdon
Max: 25.4 gr 3,086 53,800
    65 gr  SBT
(Sierra)
 REM 7½  N133
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.146" Starting:  20.5 gr  2,677    0.225" Vihtavuori
Max: 22.4 gr 2,861  
    65 gr  SBT
(Sierra)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.146" Starting:  21.1 gr  2,677    0.225" Vihtavuori
Max: 23.6 gr 2,897  
    65 gr  SBT
(Sierra)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.146" Starting:  23.5 gr  2,779    0.225" Vihtavuori
Max: 25.6 gr 2,979  
    65 gr  SBT
(Sierra)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.146" Starting:  23.5 gr  2,779    0.225" Vihtavuori
Max: 25.9 gr 2,989  
    65 gr  SBT
(Sierra)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.146" Starting:  24.4 gr  2,844    0.225" Vihtavuori
Max: 26.5 gr 3,051  
    65 gr  SBT
(Sierra)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.146" Starting:  26.4 gr  2,884    0.225" Vihtavuori
Max: 28.2 gr 3,091  
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  Benchmark
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  22.5 gr  2,830 43,100  0.224" Hodgdon
Max: 24.5 gr 3,029 53,500
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  26.0 gr  2,837 42,300  0.224" Hodgdon
Max: 28.3 gr 3,077 53,600
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  26.3 gr  2,891 40,400  0.224" Hodgdon
Max: 28.8 gr 3,177 54,000
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  H335
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  22.9 gr  2,799 44,300  0.224" Hodgdon
Max: 25.0 gr 2,996 53,600
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  H414
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  26.7 gr  2,790 40,700  0.224" Hodgdon
C 
Max: 29.5 gr 3,059 52,800
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  H4350
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  27.8 gr  2,800 43,000  0.224" Hodgdon
C 
Max: 29.3 gr 2,935 49,400
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  H4895
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  22.7 gr  2,806 42,000  0.224" Hodgdon
Max: 24.6 gr 3,026 53,600
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  Suprform
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  28.0 gr  2,719 41,100  0.224" Hodgdon
C 
Max: 31.2 gr 3,024 53,900
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  23.7 gr  2,802 41,400  0.224" Hodgdon
Max: 25.8 gr 3,033 53,100
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  23.1 gr  2,824 42,600  0.224" Hodgdon
Max: 25.1 gr 3,031 53,400
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4064
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  23.6 gr  2,771 41,400  0.224" Hodgdon
Max: 25.7 gr 3,021 53,300
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  24.0 gr  2,810 43,500  0.224" Hodgdon
Max: 26.1 gr 3,016 53,300
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4451
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  26.7 gr  2,687 40,300  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.0 gr 2,807 45,300
    69 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.215" Starting:  23.5 gr  2,791 41,600  0.224" Hodgdon
Max: 25.4 gr 3,017 53,100
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N133
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  20.4 gr  2,612    0.225" Vihtavuori
Max: 22.1 gr 2,792  
    69 gr  MatchKing
(Sierra)
 REM 7½  N133
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.157" Starting:  20.5 gr  2,680    0.225" Vihtavuori
Max: 22.4 gr 2,822  
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  22.2 gr  2,703    0.225" Vihtavuori
Max: 23.6 gr 2,877  
    69 gr  MatchKing
(Sierra)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.157" Starting:  22.4 gr  2,733    0.225" Vihtavuori
Max: 23.5 gr 2,858  
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  23.9 gr  2,740    0.225" Vihtavuori
Max: 25.5 gr 2,917  
    69 gr  MatchKing
(Sierra)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.157" Starting:  24.4 gr  2,772    0.225" Vihtavuori
Max: 26.2 gr 2,963  
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  23.1 gr  2,657    0.225" Vihtavuori
 
Max: 25.5 gr 2,894  
    69 gr  MatchKing
(Sierra)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.157" Starting:  24.4 gr  2,782    0.225" Vihtavuori
 
Max: 26.2 gr 2,966  
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N530
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  20.8 gr  2,608    0.225" Vihtavuori
Max: 22.8 gr 2,858  
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  24.1 gr  2,753    0.225" Vihtavuori
Max: 25.0 gr 2,904  
    69 gr  MatchKing
(Sierra)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.157" Starting:  24.7 gr  2,802    0.225" Vihtavuori
Max: 26.2 gr 2,989  
    69 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.142" Starting:  25.9 gr  2,756    0.225" Vihtavuori
Max: 27.2 gr 2,930  
    69 gr  MatchKing
(Sierra)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.157" Starting:  26.2 gr  2,776    0.225" Vihtavuori
C   
Max: 28.1 gr 2,982  
    70 gr  RDF
(NOS)
 FED 205  2015
(Accurate)
 FED  1.590"  2.200" Starting:  21.1 gr  2,596    0.224" Accurate
Max: 23.4 gr 2,849 54,476
    70 gr  RDF
(NOS)
 FED 205  2460
(Accurate)
 FED  1.590"  2.200" Starting:  22.9 gr  2,731    0.224" Accurate
Max: 25.5 gr 3,002 54,417
    70 gr  RDF
(NOS)
 FED 205  2495
(Accurate)
 FED  1.590"  2.200" Starting:  23.3 gr  2,618    0.224" Accurate
Max: 25.8 gr 2,905 54,127
    70 gr  RDF
(NOS)
 FED 205  2520
(Accurate)
 FED  1.590"  2.200" Starting:  24.2 gr  2,745    0.224" Accurate
Max: 26.9 gr 3,034 53,842
    70 gr  RDF
(NOS)
 FED 205  4064
(Accurate)
 FED  1.590"  2.200" Starting:  24.0 gr  2,655    0.224" Accurate
C 
Max: 26.7 gr 2,945 54,364
    70 gr  RDF
(NOS)
 FED 205  Big Game
(Ramshot)
 FED  1.590"  2.200" Starting:  26.9 gr  2,805    0.224" Accurate
C 
Max: 29.9 gr 3,088 54,471
    70 gr  GMX
(HDY)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.197" Starting:  20.4 gr  2,493    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 22.2 gr 2,703  
    70 gr  GMX
(HDY)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.197" Starting:  21.9 gr  2,562    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 24.1 gr 2,785  
    70 gr  GMX
(HDY)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.197" Starting:  21.3 gr  2,470    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.5 gr 2,687  
    70 gr  GMX
(HDY)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.197" Starting:  23.9 gr  2,618    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 25.6 gr 2,808  
    72 gr  CC
(Lehigh Defense, LLC)
 FED 205  2495
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  19.8 gr  2,396    0.224" Accurate
Max: 22.0 gr 2,625 54,129
    72 gr  CC
(Lehigh Defense, LLC)
 FED 205  2520
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.9 gr  2,618    0.224" Accurate
Max: 24.3 gr 2,819 54,473
    72 gr  CC
(Lehigh Defense, LLC)
 FED 205  2700
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.5 gr  2,559    0.224" Accurate
C 
Max: 27.2 gr 2,783 49,757
    72 gr  CC
(Lehigh Defense, LLC)
 FED 205  4064
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  20.5 gr  2,442    0.224" Accurate
C 
Max: 22.8 gr 2,675 53,981
    72 gr  CC
(Lehigh Defense, LLC)
 FED 205  Big Game
(Ramshot)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  25.5 gr  2,662    0.224" Accurate
C 
Max: 28.3 gr 2,913 54,376
    75 gr  BTHP
(HDY)
 FED 205  2015
(Accurate)
 FED  1.590"  2.160" Starting:  20.2 gr  2,452    0.224" Accurate
Max: 22.5 gr 2,694 53,867
    75 gr  BTHP
(HDY)
 FED 205  2495
(Accurate)
 FED  1.590"  2.160" Starting:  21.4 gr  2,487    0.224" Accurate
Max: 23.7 gr 2,729 53,968
    75 gr  BTHP
(HDY)
 FED 205  2700
(Accurate)
 FED  1.590"  2.160" Starting:  25.1 gr  2,573    0.224" Accurate
C 
Max: 27.9 gr 2,834 50,367
    75 gr  BTHP
(HDY)
 FED 205  4064
(Accurate)
 FED  1.590"  2.160" Starting:  22.3 gr  2,543    0.224" Accurate
C 
Max: 24.8 gr 2,787 54,419
    75 gr  BTHP
(HDY)
 FED 205  Big Game
(Ramshot)
 FED  1.590"  2.160" Starting:  25.4 gr  2,649    0.224" Accurate
C 
Max: 28.3 gr 2,913 53,586
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  Benchmark
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,648 43,200  0.224" Hodgdon
Max: 23.5 gr 2,828 52,900
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.6 gr  2,659 40,300  0.224" Hodgdon
Max: 27.0 gr 2,916 53,300
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  25.4 gr  2,760 40,800  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.6 gr 3,013 53,200
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  H335
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.4 gr  2,611 43,000  0.224" Hodgdon
Max: 24.6 gr 2,828 53,300
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  H414
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.4 gr  2,717 42,300  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.7 gr 2,944 53,600
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  H4350
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.8 gr  2,656 40,800  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.5 gr 2,805 47,800
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  H4895
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.5 gr  2,698 42,400  0.224" Hodgdon
C 
Max: 24.5 gr 2,902 53,100
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  Leverevolution
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  23.9 gr  2,667 41,400  0.224" Hodgdon
C 
Max: 26.0 gr 2,899 52,400
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  Suprform
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  27.2 gr  2,589 42,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 29.6 gr 2,828 53,500
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  23.7 gr  2,696 43,200  0.224" Hodgdon
C 
Max: 25.5 gr 2,853 53,200
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.5 gr  2,695 43,600  0.224" Hodgdon
Max: 24.5 gr 2,880 53,700
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  23.2 gr  2,662 44,200  0.224" Hodgdon
C 
Max: 25.5 gr 2,880 53,600
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  IMR 4451
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.3 gr  2,582 40,700  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.5 gr 2,720 47,200
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  23.0 gr  2,631 42,000  0.224" Hodgdon
Max: 25.1 gr 2,878 53,600
    75 gr  ELD-M
(HDY)
 FED 205m  StaBALL 6.5
(Winchester)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.2 gr  2,596 39,400  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.8 gr 2,875 53,100
    77 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205  2495
(Accurate)
 FED  1.590"  2.225" Starting:  21.0 gr  2,455    0.224" Accurate
Max: 23.4 gr 2,690 54,367
    77 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205  2520
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.8 gr  2,567    0.224" Accurate
Max: 25.3 gr 2,837 53,846
    77 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205  2700
(Accurate)
 FED  1.590"  2.225" Starting:  24.9 gr  2,534    0.224" Accurate
C 
Max: 27.6 gr 2,779 50,047
    77 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205  4064
(Accurate)
 FED  1.590"  2.225" Starting:  21.9 gr  2,496    0.224" Accurate
C 
Max: 24.3 gr 2,726 54,267
    77 gr  TMK
(Sierra)
 FED 205  Big Game
(Ramshot)
 FED  1.590"  2.225" Starting:  25.3 gr  2,627    0.224" Accurate
C 
Max: 28.2 gr 2,878 54,319
    77 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.185" Starting:  20.1 gr  2,451    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 21.9 gr 2,625  
    77 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.185" Starting:  22.1 gr  2,516    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.8 gr 2,687  
    77 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.185" Starting:  22.4 gr  2,543    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.6 gr 2,680  
    77 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.185" Starting:  23.1 gr  2,618    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 24.1 gr 2,746  
    77 gr  OTM Scenar-L
(Lapua)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.185" Starting:  24.2 gr  2,569    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 26.2 gr 2,776  
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  23.7 gr  2,538 42,200  0.224" Hodgdon
Max: 26.1 gr 2,774 52,900
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.3 gr  2,607 42,100  0.224" Hodgdon
Max: 26.7 gr 2,851 53,600
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  H414
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.8 gr  2,537 40,500  0.224" Hodgdon
Max: 27.4 gr 2,800 53,000
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  H4350
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  25.8 gr  2,534 41,900  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.4 gr 2,766 52,400
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Leverevolution
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  23.5 gr  2,595 44,100  0.224" Hodgdon
Max: 25.8 gr 2,807 53,700
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Suprform
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.9 gr  2,549 41,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 29.3 gr 2,811 53,900
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.2 gr  2,511 41,600  0.224" Hodgdon
Max: 24.4 gr 2,744 53,500
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.1 gr  2,571 45,200  0.224" Hodgdon
Max: 23.8 gr 2,735 53,600
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.8 gr  2,492 44,100  0.224" Hodgdon
Max: 24.0 gr 2,709 53,900
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4451
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  25.3 gr  2,476 42,800  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.5 gr 2,713 53,900
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.9 gr  2,467 40,800  0.224" Hodgdon
Max: 24.1 gr 2,725 53,400
    80 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  20.1 gr  2,421    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 21.8 gr 2,562  
    80 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,477    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.5 gr 2,644  
    80 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  20.8 gr  2,461    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.5 gr 2,631  
    80 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  22.4 gr  2,533    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 24.1 gr 2,726  
    80 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  24.2 gr  2,595    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 26.1 gr 2,785  
    80 gr  HPBT
(Sierra)
 FED 205m  StaBALL 6.5
(Winchester)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.0 gr  2,569 40,100  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.6 gr 2,838 52,800
    82 gr  BTT
(Berger Bullets)
 FED 205  2700
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.8 gr  2,505    0.224" Accurate
C 
Max: 27.5 gr 2,755 51,198
    82 gr  BTT
(Berger Bullets)
 FED 205  4064
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,416    0.224" Accurate
C 
Max: 24.0 gr 2,648 54,287
    82 gr  BTT
(Berger Bullets)
 FED 205  Big Game
(Ramshot)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.6 gr  2,548    0.224" Accurate
C 
Max: 27.4 gr 2,786 54,161
    85.5 gr  Long Range Hybrid Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  20.8 gr  2,418    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 21.6 gr 2,487  
    85.5 gr  Long Range Hybrid Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  22.2 gr  2,451    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.9 gr 2,605  
    85.5 gr  Long Range Hybrid Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  22.4 gr  2,457    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.8 gr 2,592  
    85.5 gr  Long Range Hybrid Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  22.8 gr  2,480    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 24.1 gr 2,651  
    85.5 gr  Long Range Hybrid Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  24.7 gr  2,556    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 25.9 gr 2,707  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  20.2 gr  2,329    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 21.6 gr 2,464  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  21.3 gr  2,343    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.5 gr 2,556  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  21.9 gr  2,379    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.9 gr 2,559  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N530
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  20.1 gr  2,343    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 21.6 gr 2,523  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  22.4 gr  2,425    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 24.4 gr 2,635  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  23.9 gr  2,467    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 25.6 gr 2,657  
    88 gr  ELD Match
(HDY)
 REM 7½  N555
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  25.5 gr  2,405    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 26.2 gr 2,474  
    90 gr  HPBT MK
(Sierra)
 FED 205  2495
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  20.9 gr  2,244    0.224" Accurate
Max: 23.2 gr 2,483 53,279
    90 gr  HPBT MK
(Sierra)
 FED 205  2700
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.0 gr  2,349    0.224" Accurate
C 
Max: 26.6 gr 2,598 52,094
    90 gr  HPBT MK
(Sierra)
 FED 205  4064
(Accurate)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,283    0.224" Accurate
C 
Max: 24.0 gr 2,526 53,484
    90 gr  HPBT MK
(Sierra)
 FED 205  Big Game
(Ramshot)
 FED  1.590"  2.262" Starting:  24.5 gr  2,403    0.224" Accurate
C 
Max: 27.2 gr 2,651 54,231
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  2000-MR
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  24.4 gr        Alliant Powder
Max: 27.1 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  2000-MR
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  24.4 gr        Alliant Powder
Max: 27.1 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  2000-MR
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  24.4 gr        Alliant Powder
Max: 27.1 gr 2,763  
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  AR-Comp
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  20.4 gr        Alliant Powder
Max: 22.7 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  AR-Comp
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  20.4 gr        Alliant Powder
Max: 22.7 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  AR-Comp
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  20.4 gr        Alliant Powder
Max: 22.7 gr 2,574  
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Reloder 15
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  22.7 gr        Alliant Powder
Max: 25.2 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Reloder 15
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  22.7 gr        Alliant Powder
Max: 25.2 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Reloder 15
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  22.7 gr        Alliant Powder
Max: 25.2 gr 2,679  
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Varmint
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  22.1 gr        Alliant Powder
Max: 24.5 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Varmint
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  22.1 gr        Alliant Powder
Max: 24.5 gr    
    90 gr   HPBT
(Sierra)
 FED 205m  Varmint
(Alliant Powder)
 FED     2.250" Starting:  22.1 gr        Alliant Powder
Max: 24.5 gr 2,667  
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  BL-C(2)
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.9 gr  2,380 48,900  0.224" Hodgdon
Max: 24.1 gr 2,525 53,600
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  CFE 223
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.9 gr  2,431 43,400  0.224" Hodgdon
Max: 25.0 gr 2,617 52,700
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  H414
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.1 gr  2,406 42,800  0.224" Hodgdon
Max: 26.5 gr 2,638 53,800
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  H4350
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.4 gr  2,376 42,600  0.224" Hodgdon
C 
Max: 26.9 gr 2,591 53,400
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  Leverevolution
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  22.2 gr  2,415 44,300  0.224" Hodgdon
Max: 24.5 gr 2,599 53,400
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  Suprform
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  26.1 gr  2,442 43,000  0.224" Hodgdon
C 
Max: 28.4 gr 2,654 53,100
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  Varget
(Hodgdon)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,404 45,300  0.224" Hodgdon
Max: 23.6 gr 2,573 53,600
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  IMR 8208 XBR
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  20.3 gr  2,330 42,600  0.224" Hodgdon
Max: 22.2 gr 2,525 53,200
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  IMR 4166
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  20.8 gr  2,327 44,200  0.224" Hodgdon
Max: 22.9 gr 2,532 53,100
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  IMR 4350
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.8 gr  2,396 43,300  0.224" Hodgdon
C 
Max: 27.2 gr 2,620 53,200
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  IMR 4451
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  24.1 gr  2,304 43,500  0.224" Hodgdon
C 
Max: 26.5 gr 2,540 53,600
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  IMR 4895
(Improved Military Rifle)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  20.9 gr  2,341 43,300  0.224" Hodgdon
Max: 23.0 gr 2,534 53,000
    90 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N135
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  20.8 gr  2,339    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 21.5 gr 2,408  
    90 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N140
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,329    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.3 gr 2,516  
    90 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N150
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  21.6 gr  2,346    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.5 gr 2,523  
    90 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N540
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  22.4 gr  2,434    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 23.8 gr 2,579  
    90 gr  VLD Target
(Berger Bullets)
 REM 7½  N550
(VihtaVuori)
 Starline Brass  1.590"  2.260" Starting:  24.1 gr  2,451    0.225" Vihtavuori
C 
Max: 25.3 gr 2,618  
    90 gr  FUS
(FED)
 FED 205m  StaBALL 6.5
(Winchester)
 FED  1.590"  2.260" Starting:  25.0 gr  2,426 40,700  0.224" Hodgdon
Max: 27.5 gr 2,676 53,600